Fem steg – ett produktansvar

Vi utvecklar inbyggda system – från idé till färdig produkt. I praktiken innebär det att vi hjälper dig från förstudie och kravställning, vidare till serieproduktion och förvaltning. Från enskilda detaljer till hela system.

Förstudie

När du går vidare från idéstadiet hjälper vi dig att definiera produkten. Vi ser till lagar, säkerhet, syften och mål. Genom att ställa rätt krav får du en produkt som gör det den ska. I slutänden innebär det också en mer effektiv (och säljbar) produkt.

Utveckling

Glest återkommande utvecklingscykler kan vara förödande. Hos oss gäller motsatsen. Här löper alltid flera parallella kundprojekt, vilket gör att vi vet exakt hur utvecklingsprocessen ser ut. Oavsett om du behöver komplettera egen kunskap eller lägga ut hela ansvaret hjälper vi dig ta fram en fungerande prototyp.

Verifiering

Förstudien definierar produkten och utvecklingen skapar den. Frågan är om produkten gör vad den ska och om den uppfyller dina egna förväntningar och krav. Vi hjälper dig att verifiera produkten så att den följer lagkrav och säkerhetskrav – och fyller sin funktion i miljön den är skapad för.

Optimering

Produkten fungerar, men är den så effektiv som den skulle kunna vara? Vi gör den snabbare, mindre och mer kostnadseffektiv. Antingen med hjälp av dina nuvarande leverantörer eller via vårt nätverk av kontraktstillverkare.

Förvaltning

Produktuppdateringar, versionshantering och full spårbarhet på komponentnivå – om det är vad du behöver. Komponenter utgår ur sortimenten och leveransproblem uppstår, men det ska varken behöva påverka dig eller slutkunden. Vi tar hand om produkten även efter lanseringen och ser till att den fortsätter fungera.