Kostnadseffektiv patientsäkerhet med bluetooth low energy

Pharmacell medicindoserare Careousel Advance med bluetooth low energy

Kostnadseffektiv patientsäkerhet med bluetooth low energy
Pharmacell har sedan 1996 tillverkat medicindoserare och levererar i dag till en global marknad. En studie från den engelska hälso- och sjukvårdsmyndigheten National Health Service (NHS) visar att deras produkter höjer livskvaliteten för patienter och ger besparingar på 40 000 kronor per patient och år.

Careousel Advance är en automatisk medicindoserare som påminner brukaren när det är dags att ta sin medicin. Produkten matar fram rätt dos vid exakt rätt tid, samtidigt som övrig medicin förblir otillgänglig. Careousel Advance är ett konkret exempel på det som kallas IoT (Internet of Things). Begreppet används när produkter görs smartare och kopplas upp mot nätet.

Vår uppgift var att ersätta den tidigare gsm-modulen med en smartare lösning baserad på tekniken bluetooth low energy. Det öppnar upp möjligheter för att kunna skicka påminnelser till patienter som har glömt att ta sin medicin. Det skulle även gå att skicka ett larm till anhöriga eller vårdgivare om personen trots upprepade påminnelser inte har tagit sin medicin.

Syncore fortsätter att kontinuerligt utveckla Pharmacells produkter och erbjuder också teknisk support av medicindoseraren.


Produkter för sjukvården ställer stora krav på säkerhet och rutiner. Därför är det skönt att ha ett löpande avtal med Syncore som kan inbyggda system. De är tillräckligt stora för att kunna ha kompetensen fördelad på flera personer. Dessutom har de sinne för volymprodukter.

Ingemar Hägerbro, Pharmacell

Vill du veta mer?

Kontakta vd Mattias Engström, mattias.engstrom@syncore.se

 

Liknande kundcase

Modulbaserat kommunikationssystem för sjukhus