Nyinstallerad klimatkammare och produktionsyta

Kunder kan nu testa produkter i vår klimatkammare. Antingen inom ramen för ett utvecklingsprojekt eller som en fristående aktivitet. Det är alltid värdefullt att se hur väl en konstruktion klarar de krav som ställs. Klimatskåpet klarar … [Läs mer ...]

Auktoriserade av Microchip

Syncore ingår nu i Microchips nätverk för auktoriserade designpartners. Det ger oss tillgång till företagets stora nätverk och informationsdatabaser. Microchip har många produkter som ger en kort time-to-market och ändå bibehåller en kostnadsprofil … [Läs mer ...]

Hur är exjobbet, Carl-David Ekblom?

Jag läser högskoleingenjörsutbildningen i Elektronik med inriktning elektronikkonstruktion på Linköpings Tekniska Högskola, just nu gör jag mitt examensarbete på Syncore. Vad går exjobbet ut på? Vi utvecklar en 192kHz USB DAC som kommer tillåta … [Läs mer ...]