Miljö- och kvalitetspolicy

iso9001-2008-certifieringiso14001-certifieringSyncore Technologies är ett tekniskt konsultföretag med fokus på produktutveckling inom inbyggda system. Vi skall vara det självklara alternativet för utveckling av kundens produkter.

Syncore Technologies AB skall vara teknikkonsulten som med hög kvalitet och precision levererar det kunden förväntar. Vi skall förstå kundens behov och bidra med erfarenhet kring kundens frågeställningar för att öka värdet av den slutgiltiga produkten. En intern erfarenhetsåterföring möjliggör en ständig förbättring av verksamheten.

Vi skall erbjuda våra kunder en hög servicenivå genom en tydlig och professionell kommunikation. En öppen dialog är en viktig förutsättning för framgångsrika projekt.

Vi arbetar aktivt med att förebygga föroreningar och begränsa vår miljöpåverkan. Detta sker med hänsyn till tekniska och ekonomiska resurser inom gällande lagar och krav.