Några av branscherna vi arbetar inom

Aerospace

Ingen annan bransch är så säkerhetsmedveten som flygindustrin. Givetvis ställer den stora krav på kvaliteten men även på att leverantören är medveten om den speciella projektstrukturen, som skiljer sig från andra typer av funktionssäkerhetslösningar. Syncores kvalitetssystem omfattar processer för utveckling enligt standarderna DO-178B/DO-254.

Automotive

Automotiveprodukter kännetecknas av höga EMC-krav och robust konstruktion – dessutom är de ofta hårt prispressade. En kombination som erbjuder en riktig utmaning. Vi har skapat flera system för bilindustrin och är vana de EMC-standarder som används.

Functional Safety

För att kunna skapa säkerhetskritiska system blir erfarenhet en kritisk framgångsfaktor. Vi hjälper dig undvika dyrbara omkonstruktioner, som ofta blir konsekvensen av en otillräckligt genomtänkt design. Vi har skapat produkter som uppfyller ISO 61508, ISO 15998, RTCA DO-178 och ISO 13849 åt företag inom branscherna automotive, aerospace och industrial control.

Läs mer om hur vi ser på funktionssäkerhet.

Industrial Control

Hydraulikstyrningar och avancerade motorstyrningar. Två exempel på industriella styrsystem där resultatet är en kombination av sensordata, styralgoritmer och krav på funktionssäkerhet. Ofta ska gränssnitten anpassas mot en eller flera standarder, som exempelvis CAN, ModBus, Profibus eller Ethernet.

Industrial Measurement

Avancerade mätsystem med höga hastigheter och hög precision innebär stora utmaningar. Vid GHz-frekvenser blir produktens utformning och tillverkarens erfarenhet kritiska faktorer för att nå ett framgångsrikt resultat. Vi skapar mätsystem som når nivån ‘Best of Class’ på den internationella marknaden.

M2M

Machine to Machine handlar både om vertikal integration – enheter som pratar med nätet, och därför kan fjärrstyras och övervakas, och horisontell integration – enheter som kommunicerar med intilliggande system för att skapa en gemensam helhet. Vi hjälper dig med allt från att optimera pris och prestanda på 3G-antenner, till att skapa användbara gränssnitt.

Military Systems

Militära system ställer höga krav på processer och domänkunskap. Kunskap om standarder kring EMC, säker systemdesign, komponentval, strikt kontroll på kravhantering och validering är några exempel. Vi har lång erfarenhet av att skapa MIL-system.

Pro Consumer

Givetvis följer vi även teknikutvecklingen och trenderna inom konsumentsegmentet. Till exempel har vi skapat kretskort i tjugo lager med den senaste generationen Stratix-5-FPGA:er, DDR3-minnen och en datakapacitet på 1 Terabit/s. Vi har också tagit fram prisbelönta highend-förstärkare. Vad behöver du?

Wireless Systems

Trådlösa kommunikationssystem som sensornät, punkt-till-punkt och maskin-till-maskin ställer höga krav på förståelse för grundtekniken. Syncore har erfarenhet av diskret RF-design, till integration av GPRS/3G-system. Och vi designar allt från antenner med matchningssteg till användargränssnitt.